آهنگ دیس لاو فلاکت و منفی و مصطفی خوریانی

اگه شکست عشقی خوردید حتما گوش کنید پشیمون نمیشید